مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص استقرار خودروهای سيار عرصه مواد غذايی و ساماندهی اين فعاليت به همراه دستورالعمل پيشنهاد شده جهت صدور مجوز فعاليت اين خودروها در مناطق شهر اصفهان

مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص استقرار خودروهای سيار عرصه مواد غذايی و ساماندهی اين فعاليت به همراه دستورالعمل پيشنهاد شده جهت صدور مجوز فعاليت اين خودروها در مناطق شهر اصفهان ابلاغ شد.

شماره: 2471 /98 /28

تاريخ: 11 /07 /98

پيوست:

جناب آقاي دكتر نوروزي

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شوراي اسلامي

با سلام و احترام

لايحه شماره 2044 /98 /س مورخ 23 /3 /98 حاكي از اعلام لزوم ايجاد ساختار حقوقي و نظام مند براي استقرار خودروهاي سيار عرصه مواد غذايي و ساماندهي اين فعاليت به همراه دستورالعمل پيشنهاد شده جهت صدور مجوز فعاليت اين خودروها در مناطق شهر اصفهان، در جلسات كميسيونهاي بهداشت، سلامت و خدمات شهري و امور اجتماعي و محيط زيست، منتهي به جلسه علني مورخ 7 /7 /98 مورد بررسي قرار گرفت و ضمن اعمال تعديلات و اصلاحاتي دستورالعمل اجرايي جايگزين به شرح 11 برگ ضميمه ممهور شده به مهر اين شورا با قيد موارد ذيل به تصويب رسيد:

1 - توسط شهرداري اصفهان به صورت پايلوت در 5 منطقه دستورالعمل مصوب شده به اجرا درآيد و محلهاي انتخاب شده به اطلاع شوراي اسلامي شهر جهت ارجاع به كميسيون بهداشت و سلامت رسانده شود.

2 - ساز و كارهاي مالي لازم توسط معاونت مالي و اقتصادي شهرداري اصفهان پيش بيني گردد.

3 - ضرورت دارد مجوزهاي لازم از سوي نهادهاي ذيربط حوزه سلامت و بهداشت اخذ گردد.

4 - اجراي طرح در هر محدوده و مكان معين با لحاظ داشتن نظريات سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني و شرايط لازم صورت پذيرد.

5 - حق و حقوق اصناف مورد توجه قرار گيرد و ضمناً واگذاري ها با رعايت ضوابط و دستورالعملهاي مصوب سازمان ساماندهي مشاغل شهري و ميادين ميوه و تره بار باشد.

مراتب بر اساس مفاد بند 9 از ماده 80 قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي جهت صدور دستور انجام اقدامات قانوني بعدي اعلام مي گردد.

عليرضا نصر اصفهاني

رئيس شوراي اسلامي شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف