تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار به منظور مدیریت خشکسالی و جبران کمبود منابع آبی و رفع مشکلات کشاورزان شهرستانهای اصفهان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار به منظور مدیریت خشکسالی و جبران کمبود منابع آبی و رفع مشکلات کشاورزان شهرستانهای اصفهان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/09/17 هیات وزیران درخصوص "اختصاص اعتبار به منظور مدیریت خشکسالی و جبران کمبود منابع آبی و رفع مشکلات کشاورزان شهرستانهای اصفهان" طی نامه شماره 120135 مورخ 98/09/19 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف