برگزاری نشست حقوقی با موضوع نقش تنقیح قوانین و مقررات در دادرسی عادلانه در كانون وكلای دادگستری همدان

نشست حقوقی با موضوع نقش تنقیح قوانین و مقررات در دادرسی عادلانه با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کانون وکلای دادگستری استان همدان و دانشگاه بوعلی سینا همدان برگزار شد.

نشست حقوقی با موضوع نقش تنقیح قوانین و مقررات در دادرسی عادلانه با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کانون وکلای دادگستری استان همدان و دانشگاه بوعلی سینا همدان روز پنجشنبه 19 دی ماه 1398 از ساعت 9 الی 12 در كانون وكلای دادگستری استان همدان برگزار شد.

در ابتدای جلسه، مهدی نجفی (رییس کمیسیون پژوهش کانون وکلای دادگستری استان همدان) ضمن تشکر از معاونت حقوقی رییس جمهور برای حضور در کانون وکلای دادگستری استان همدان و اقدامات انجام یافته توسط معاونت یادشده از جمله انتشار محموعه های تنقیحی قوانین و مقررات، گفت: مبحث تنقیح قوانین و مقررات برای قضات و وکلا بسیار مهم و حیاتی است. او ضمن انتقاد از تورم و پراکندگی قوانین و مقررات و ارائه مصادیقی از قوانین و مقررات غیر منقح و پراکنده که موجب نسخ و عدم اعتبار برخی قوانین دیگر شده اند، بر دقت در قانونگذاری تاکید كرد.

در ادامه، سید رحمان سلامت (رییس امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری) ضمن تشکر از تمهید مقدمات برگزاری جلسه در کانون وکلای دادگستری استان همدان اظهار کرد: تورم و پراکندگی قوانین و مقررات و نبود قانون جامع در موضوعات مختلف، فلسفه اصلی وجود قوانین و مقررات که تحقق عدالت، عدم تبعیض و یکسان اعمال شدن قواعد حقوقی برای همه افراد جامعه در شرایط مساوی است را مخدوش كرده است. لذا تعیین آخرین اراده قانونگذار در موضوعات مختلف، امری ضروری و انکارناپذیر است که این مهم در فرایند تنقیح که فنی مبتنی بر دانش حقوقی است محقق می شود.

وی افزود: گردآوری و اطلاع رسانی موثر قوانین و مقررات از جمله مقدمات واجب برای امر تنقیح می باشد که معاونت حقوقی رییس جمهور طی سالهای گذشته به این مهم پرداخته است.

آقای سلامت گفت: آگاهی از قواعد معتبر حقوقی ناظر بر امور حقوقی و کیفری که با جان و مال و حیثیت و آبروی افراد ارتباط تنگاتنگ و تعیین کننده ای دارد برای وکلا و قضات و طرفین دعوا بسیار حائز اهمیت است.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط