قانون الزام دولت در تعیین سرفصل «جنایات و توطئه های آمریکا» در کتب درسی مدارس و دانشگاهها

قانون الزام دولت در تعیین سرفصل «جنایات و توطئه های آمریکا» در کتب درسی مدارس و دانشگاهها ابلاغ شد.

قانون الزام دولت در تعیین سرفصل «جنایات و توطئه های آمریکا» در کتب درسی مدارس و دانشگاهها در جلسه علنی روز یکشنبه 98/10/15 تصویب شد و طی نامه شماره 140210 مورخ 98/11/01 از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف