تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار برای بازسازی بخشهای خسارت دیده ناشی از سیل و آب گرفتگی استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار برای بازسازی بخشهای خسارت دیده ناشی از سیل و آب گرفتگی استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/10/29 هیأت وزیران درخصوص "اختصاص اعتبار برای بازسازی بخشهای خسارت دیده ناشی از سیل و آب گرفتگی استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان" طی نامه شماره 140852 مورخ 98/11/02 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف