اصلاح مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص طرح توليد الياف شيشه مرند با استفاده از تسهيلات مالي خارجي

اصلاح مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص طرح توليد الياف شيشه مرند با استفاده از تسهيلات مالي خارجي توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

اصلاح مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص طرح توليد الياف شيشه مرند با استفاده از تسهيلات مالي خارجي توسط سازمان برنامه و بودجه کشور طی نامه شماره 645473 مورخ 1398/11/08 ابلاغ شد

دریافت متن کاملdownlod