مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح جدول زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی برای اجرای طرح سد و نیروگاه برق آبی بسته اردل

مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح جدول زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی برای اجرای طرح سد و نیروگاه برق آبی بسته اردل توسط سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

مصوبه شورای اقتصاد در خصوص اصلاح جدول زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات مالی خارجی برای اجرای طرح سد و نیروگاه برق آبی بسته اردل توسط سازمان برنامه و بودجه کشور طی نامه شماره 645585 مورخ 1398/11/08 ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod