اصلاح ماده 15 مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح ماده 15 مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/11/06 هیات وزیران درخصوص "اصلاح ماده 15 مقررات صادرات، واردات و امور گمرکی مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران" طی نامه شماره 143888 مورخ 98/11/08 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف