بخشنامه درخصوص تکلیف دستگاههای اجرایی نسبت به اصلاح و اجرای برنامه ها و فعالیتهای خود در زمینه استفاده از پتانسیل و ظرفیتهای دانشگاهها، مراکز پژوهشی، پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانش بنیان

بخشنامه رییس جمهور درخصوص تکلیف دستگاههای اجرایی نسبت به اصلاح و اجرای برنامه ها و فعالیتهای خود در زمینه استفاده از پتانسیل و ظرفیتهای دانشگاهها، مراکز پژوهشی، پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانش بنیان ابلاغ شد.

بخشنامه رییس جمهور درخصوص تکلیف دستگاههای اجرایی نسبت به اصلاح و اجرای برنامه ها و فعالیتهای خود در زمینه استفاده از پتانسیل و ظرفیتهای دانشگاهها، مراکز پژوهشی، پارکهای علم و فناوری و شرکتهای دانش بنیان طی نامه شماره 131252 مورخ 98/10/14 ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف