مصوبه شورای اقتصاد درخصوص صدور مجور انتشار اوراق مالی اسلامی به منظور تامین مالی طرح احداث قطار حومه ای کلان شهر اصفهان به شهرهای جدید و شهر جدید مجلسی (قطار حومه ای شهر جدید بهارستان)

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص صدور مجور انتشار اوراق مالی اسلامی به منظور تامین مالی طرح احداث قطار حومه ای کلان شهر اصفهان به شهرهای جدید و شهر جدید مجلسی (قطار حومه ای شهر جدید بهارستان) ابلاغ شد.

مصوبه شورای اقتصاد درخصوص صدور مجور انتشار اوراق مالی اسلامی به منظور تامین مالی طرح احداث قطار حومه ای کلان شهر اصفهان به شهرهای جدید و شهر جدید مجلسی (قطار حومه ای شهر جدید بهارستان) طی نامه شماره 653340 مورخ 98/11/13 توسط معاون رییس جمهور و رییس سارمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف