مصوبه تعیین مناسبتهای جدید تقویم رسمی سال 1399 هجری شمسی

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص تعیین مناسبتهای جدید تقویم رسمی سال 1399 هجری شمسی ابلاغ شد.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین مناسبتهای جدید تقویم رسمی سال 1399 هجری شمسی طی نامه شماره 16920/ 98/ دش مورخ 98/11/16 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف