رای شماره 2815 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 95/28713 ـ 1395/2/15 معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

تاریخ دادنامه : 1398/10/3    شماره دادنامه: 2815    شماره پرونده : 9802176

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محمد رستم زاده

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 95/28713 ـ 1395/2/15 معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 95/28713 ـ 1395/2/15 معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً با بذل توجه به رعایت ماده 10، 11 و 34 قانون دیوان عدالت اداری معروض می‌دارم: نظر به  اینکه ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/6 مجلس شورای اسلامی رسیدگی به اموال غیرمنقول اراضی و املاک را از صلاحیت شورا در آینده سلب نموده بلکه هیچ گاه عطف بماسبق نگردیده که آراء و اجراییه سابق‌الصدور سالهای 1383 و 1384 را در صورت استعلام قاضی اجرای احکام مدنی شورا توسط روسای واحدهای ثبتی استانها خصوصاً ثبت استان خراسان رضوی که بر اساس بخشنامه فوق‌الذکر دستور قضایی را به چالش می‌کشد و پاسخ داده نمی‌شود کـه ویژگیهای سالم قضایی و احکام سابق الصدور توسط قاضی فعلی و زیر سـوال بودن اقتدار حاکمیت آرمانی قاضی عملاً موجب تعطیلی اجرای حکم شورا شده بدین وسیله از مقام دیوان عدالت اداری بدواً دستور موقت و سپس تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال بخشنامه موصوف را بر اساس مواد قانونی دیوان عدالت اداری استدعا دارم. »

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«مدیرکل محترم ثبت اسناد و املاک استان

با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند به موجب ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/9/6 مجلس شورای اسلامی، رسیدگی به اموال غیرمنقول (اراضی و املاک) خارج از صلاحیت شورا تشخیص داده شده است و مسئولیت شوراها به «دعاوی مالی راجع به اموال منقول»، «دعاوی مربوط به تخلیه عین مستاجره» و «تبدیل اجاره بها با شرط عدم اختلاف در اصل اجاره 22» «صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه»، «ادعای اعصار از پرداخت محکوم‌به»، «و دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا مبلغ دویست میلیون ریال» محدود شده است. لذا شوراهای حل اختلاف صرفاً در چارچوب مسئولیتهای تعیین شده جدید می‌توانند مالکیت اشخاص را از بانک جامع املاک استعلام نمایند. بنابراین مراتب به روسای واحد ثبتی ابلاغ و تأکید شود استعلام‌های دریافتی را دقیقاً بررسی و در صورت انطباق با قانون و احراز ثبت شکایت در شورا و ضرورت استعلام، با هماهنگی جنابعالی پاسخ داده شود. ـ معاون امور املاک و کاداستر »

علی‌رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به‌پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/10/3 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

بخشنامه شماره 95/28713 ـ 1395/12/15 معاونت امور املاک و کاداستر سازمان ثبت به دلیل اینکه پاسخ به استعلام ثبتی املاک غیرمنقول از ناحیه قاضی شورای حل اختلاف را به بررسی و انطباق با قانون و ضرورت پاسخ گویی منوط کرده است، به جهت اینکه در حدود صلاحیت و اختیارات شورای حل اختلاف محدودیت ایجاد شده است مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال شد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط