مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص آیین نامه پیشنهادی در خصوص چگونگی محاسبه و دریافت بهای خدمات مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی

شماره: 3870 /98 /28

تاریخ: 25 /10 /98

جناب آقای دكتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 6352 /98 /س مورخ 25 /8 /98 به همراه آیین نامه پیشنهادی در خصوص چگونگی محاسبه و دریافت بهای خدمات مدیریت پسماندهای عمرانی و ساختمانی، در جلسات كمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری، منتهی به جلسه علنی مورخ 22 /10 /98 مورد بررسی قرار گرفت و ضمن اعمال تعدیلات و اصلاحاتی به شرح 4 ماده و 14 تبصره در شش برگ ضمیمه كه به مهر این شورا ممهور گردیده، بر اساس مفاد بندهای 9 و 26 از ماده 80 قانون تشكیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف