تصویبنامه درخصوص مجاز بودن وزارت ورزش و جوانان نسبت به فروش دو قطعه زمین ورزشی واقع در حسین آباد جنوبی بندرلنگه استان هرمزگان

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص مجاز بودن وزارت ورزش و جوانان نسبت به فروش دو قطعه زمین ورزشی واقع در حسین آباد جنوبی بندرلنگه استان هرمزگان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/11/19 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "مجاز بودن وزارت ورزش و جوانان نسبت به فروش دو قطعه زمین ورزشی واقع در حسین آباد جنوبی بندرلنگه استان هرمزگان" طی نامه شماره 159811 مورخ 98/12/14 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف