تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح اساسنامه سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص اصلاح اساسنامه سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1396/09/22 هيأت وزیران درخصوص"اصلاح اساسنامه سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركت‌هاي مردمي"، طي نامه شماره 131585 در تاریخ 1396/10/19 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف