مصوبات سی و ششمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار درخصوص بررسی مجوزهای شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام، بررسی مجوزهای سازمان خصوصی سازی و تسهیل شروع کسب و کار از طریق پنجره واحد فیزیکی

مصوبات سی و ششمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار درخصوص بررسی مجوزهای شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام، بررسی مجوزهای سازمان خصوصی سازی و تسهیل شروع کسب و کار از طریق پنجره واحد فیزیکی ابلاغ شد.

مصوبات سی و ششمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار درخصوص بررسی مجوزهای شرکت خدمات هوایی و منطقه ویژه اقتصادی پیام، بررسی مجوزهای سازمان خصوصی سازی و تسهیل شروع کسب و کار از طریق پنجره واحد فیزیکی طی نامه شماره 246830 مورخ 98/12/17 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابلاغ شد. 

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف