انتشار نظرات رییس مجلس شورای اسلامی و نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نسخه عمومی سامانه ملی قوانین و مقررات و لوح جامع قوانین و مقررات کشور

بیش از 1000 نظر رییس مجلس شورای اسلامی و بیش از 18000 نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نسخه عمومی سامانه ملی قوانین و مقررات و لوح جامع قوانین و مقررات کشور منتشر شد.

معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات در راستای تکمیل بانک جامع قوانین و مقررات کشور و تسهیل دسترسی شهروندان به مجموعه نظرات حقوقی كشور، با استفاده از مجموعه سوابق موجود این معاونت و سایر منابع مكتوب و الكترونیك موجود كشور، بیش از 1000 نظر رییس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات هیات وزیران (موضوع اصول 85 و 138 قانون اساسی) و نیز بیش از 18000 نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه را در نسخه عمومی سامانه ملی قوانین و مقررات و لوح جامع قوانین و مقررات کشور، منتشر كرد. انتشار این نظرات با درج اطلاعاتی همچون عنوان ، شماره و تاریخ، نظر، کد موضوعی، متن نظر، متن استعلام و در موارد زیادی قوانین و مقررات مرتبط، همراه می‌باشد.

 با این اقدام مهم، تعداد قوانین، مقررات، آراء و نظرات موجود در این سامانه تنقیحی  ونیز لوچ جامع قوانین و مقررات كشور به بیش از 142 هزار عنوان رسیده است.

علاقه‌مندان می‌توانند مجموعه این نظرات را به نحو  تفكیك شده، در قسمت فهرستهای کاربردی سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران ( (Qavanin.irملاحظه نمایند.

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف