مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت

شماره168995/300                                                                           1398/11/16

ریاست محترم سازمان بهزیستی کشور

شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در چارچوب مفاد قانون «حمایت از حقوق معلولان» مصوب 1397/2/13 مجلس شورای اسلامی و با تأکید بر رعایت مواد 2، 3، 4، 5 این قانون، همچنین پیرو بند 6 مصوبه مورخ 1378/9/22 شورای عالی در خصوص ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت، در جلسه مورخ 1398/8/20 خود، پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با بازنگری مصوبه یاد شده و پیوست آن را به شرح زیر و ضوابط ضمیمه تصویب نمود:

1ـ رعایت این مصوبه برای کلیه مراجع تهیه، بررسی، تصویب، نظارت، صدور پروانه، اجرا در تمامی طرحهای توسعه و عمران شهری و روستایی الزامیست.

2ـ در اجرای ماده 4 قانون «تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری» و ماده 42 آیین‌نامه «نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه‌ای و ملی»، اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان موظف به رعایت ضوابط پیوست در تمام زمینه های خدمات مهندسی از قبیل طراحی، نظارت، اجرا، بهره برداری و نگهداری هستند. مسئولیت نظارت بر اجرای ضوابط پیوست و حسن انجام این مصوبه  بر عهده سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان است.

3ـ دهیاریها، شهرداری‌ها و سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی موظف به رعایت ضوابط پیوست در تمام زمینه‌های خدمات مهندسی از قبیل طراحی، نظارت، اجرا، بهره برداری و نگهداری هستند. مسئولیت نظارت بر اجرای ضوابط پیوست و حسن انجام این مصوبه  بر عهده وزارت راه و شهرسازی است.

4ـ مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مکلف است با همکاری سازمان نظام مهندسی ساختمان و سایر دستگاه‌های مسئول در جهت ترویج ضوابط مجموعه پیوست، ارتقاء دانش حرفه ای و کسب مهارت فنی نسبت به ایجاد زمینه لازم برای برگزاری دوره های آموزشی تخصصی ـ حرفه ای برای جامعه مهندسی، دست اندرکاران موضوع، مهندسین مشاور، پیمانکاران و... و همچنین آموزش همگانی اقدام نماید.

5 ـ دبیرخانه شورای عالی با همکاری سازمان بهزیستی اقدامات لازم را به منظور فرهنگ‌سازی و آگاهی عمومی در زمینه مناسب سازی محیط برای افراد دارای معلولیت و برابری فرصت ها برای حضور آنان در جامعه از طریق برنامه‌های وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، گنجاندن برنامه‌های درسی مرتبط توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش و سایر سازمانها و مؤسساتی که با امر آموزش نیروی انسانی در سطوح مختلف ارتباط دارند انجام دهد.

مراتب جهت استحضار و صدور دستور انعکاس و اقدام اعلام می‌شود.

معاون شهرسازی و معماری و دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ـ فرزانه صادق‌مالواجرد

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف