رای شماره 3097 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره بند 2 مصوبه 137 شورای اسلامی شهر کرج به شماره 5/3/5/98/226 ـ 1398/2/19 در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه : 1398/11/8    شماره دادنامه: 3097    شماره پرونده : 9803361

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای علی ملکی با وکالت خانم مریم نادری

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره بند 2 مصوبه شماره 137 شورای اسلامی شهر کرج به شماره 5/3/5/98/226 ـ 1398/2/19

گردش کار : 1ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره بند 2 مصوبه شماره 137 شورای اسلامی شهر کرج به شماره 5/3/5/98/226 ـ 1398/2/19 1396 در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 را خواستار‌شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«به استحضار می‌رساند در خصوص مصوبه یکصد و سی و هفتمین جلسه شورای اسلامی کرج راجع به اعمال ضابطه باغات واحد سرانه خدماتی برای اراضی زیر 500 متر که از طریق ماده 147 قانون ثبتی اقدام به تفکیک و خسارت نموده‌اند را به علت خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره بر مفاد قانونی درخواست ابطال تبصره ذیل بند 2 مصوبه مذکور را به شرح ذیل مستدعی می‌باشد. با ابطال بند 1 مصوبه شماره 3/5/87/12327ـ 1387/12/14 مبنی بر دریافت سرانه خدماتی از اراضی زیر 500 متر توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 174ـ 1396/3/2 موضوع  توسط شورای شهر کرج به شهرداری کرج ابلاغ می‌گردد اما مجدداً به در تاریخ 1397/9/15 شهرداری کرج طی لایحه شماره 89/3/10746 مجدداً پیشنهاد چگونگی اعمال ضابطه بر روی اراضی و املاک در این باغ با مساحت کمتر از 500 مترمربع می‌نماید و به شورا پیشنهاد عدم شمول اراضی زیر 500 متر به باغ را می‌دهد. اما متأسفانه شورای اسلامی شهر کرج پس از بررسی موضوع در یکصد و سی و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1398/2/4 با ملغی نمودن کلیه مصوبات قبلی در کمال تعجب با نادیده گرفتن رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که به طور مطلق کلیه اراضی کمتر از 500 مترمربع را از شمول دریافت سرانه خدماتی معاف ساخته بود با اضافه نمودن یک تبصره به بند 2 مصوبه خود اراضی که از طریق ماده 147 قانون ثبت اقدام به تفکیک و اخذ سند نموده‌اند از شمول رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این خصوص مستثنی می‌گرداند. دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قانون:

 1ـ رأی هیأت عمومی دیوان در خصوص ایراد وصف باغ به اراضی زیر 500 متر به‌صورت مطلق برای کلیه اراضی زیر 500 متر بوده و هیچ‌گونه استثنایی بین اسناد ماده22 قانون ثبت یا ماده 147 قانون ثبت قائل نگردیده است.

 2ـ عملاً با توجه به اینکه 90% از پلاکهای زیر 500 متر از طریق ماده 147 قانون ثبت اقدام به تفکیک و اخذ سند نموده‌اند مصوبه اخیر شورای اسلامی شهر کرج عمده اراضی زیر 500 متر را از شمول رأی هیأت عمومی دیوان خارج می‌سازند.

  3ـ برابر مـاده 92 دیوان عدالت اداری، شـورای اسلامی شهرها مـوظف به اعمال مفاد آرای هیأتهای عمومـی در مصوبات بعدی خود می‌باشند و نمی‌توانند به بهانه‌های واهی با ابداع عناوین جدید با دور زدن قوانین اقدام به صدور مصوبه خارج از حیطه اختیارات خود اقدام نمایند. بنا بر مراتب معروضه و با استناد به ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال تبصره ذیل بند 2 مصوبه یکصد و سی و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1398/2/4 موضوع مکاتبه شماره 5/3/5/98/226 ـ 1398/2/19 و رسیدگی خارج از نوبت و بدون رعایت  مفاد ماده 83 این قانون در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. »

2ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«جناب آقای مهندس کمالی زاده

شهردار محترم کرج

موضوع مصوبه شورا در خصوص چگونگی اعمال ضابطه بر روی اراضی و املاک دارای رأی باغ با مساحت کمتر از 500 مترمربع

 2ـ آن دسته از پلاکهایی که دارای سابقه عمران، تفکیک، صدور پروانه و پایان کار از شهرداری می‌باشند مشمول اعمال ضابطه باغات و اخذ سرانه خدمتی نمی‌باشند که در کمیسیون بررسی و با قید اینکه اقدامات صورت گرفته برای این نوع اراضی که دارای سابقه عمران، تفکیک، صدور پروانه و پایان کار از شهرداری قبل از سال 1372 را داشته باشند، موافقت گردید.

تبصره: برای این نوع اراضی که از طریق ماده 147 قانون ثبتی اقدام به تفکیک و اخذ سند نموده‌اند شامل این قانون نمی‌گردند که در یکصد و سی و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1398/2/4 مطرح و با قید اینکه کلیه مصوبات که قبلاً در این مورد بوده ملغی و صرفاً برای باغات زیر 500 متر می‌باشد با اکثریت آراء به‌تصویب رسید، که فرمانداری طی نامه شماره 2121/4/01432ـ 16/ /98 به شرح ذیل اعلام نمود: «اقدام برابر مقررات جاری صرفاً در حدود قانونی شهر (به جز حریم) امکان پذیر خواهد بود و همچنین با رعایت تبصره 2 ماده 7 حفظ و گسترش فضای سبز و آیین‌نامه‌های مربوطه امکان پذیر خواهد بود.» مراتب جهت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر کرج»

3ـ رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کردند.

4ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/11/8 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان  و با عدم حضور نماینده طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر‌شده است: چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، مراجع مربوط موظفند مفاد رأی هیأت عمومی در تصویب مصوبات بعدی را رعایت کنند. در رأی شماره 174ـ 1396/3/2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شورای اسلامی شهر کرج از این حیث که به اراضی زیر 500 مترمربع عنوان باغ را اطلاق کرده بود ابطال‌شده است. نظر بـه اینکه در مصوبـه مورد اعتراض اراضی زیر 500 مترمربع را نیز بـاغ تلقی کرده و مشمول دریافت سرانه‌های مربوط قرار داده است این حکم مغایر مفاد رأی پیش گفته هیأت عمومی است و به همین جهت این فراز از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 92، 88 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط