تصویبنامه درخصوص حذف ماده 11 آیین نامه دورکاری (کار در خانه)

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص حذف ماده 11 آیین نامه دورکاری (کار در خانه) ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/12/25 هیات وزیران درخصوص "حذف ماده 11 آیین نامه دورکاری (کار در خانه)" طی نامه شماره 164977 مورخ 98/12/27 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف