بخشنامه درخصوص حفظ شان و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی

بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص حفظ شان و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی ابلاغ شد.

بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص حفظ شان و اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی طی نامه شماره 9000/1948/100 مورخ 99/01/11 ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف