تصویبنامه درخصوص اصلاح آیین نامه نحوه تامین ایمنی جایگاههای عرضه فرآورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه نحوه تامین ایمنی جایگاههای عرضه فرآورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 98/12/17 هیات وزیران درخصوص "اصلاح آیین نامه نحوه تامین ایمنی جایگاههای عرضه فرآورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده به خودروها" طی نامه شماره 3632 مورخ 99/01/20 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف