جلسه بررسی زمينه‌های تعاملات پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری

زمينه های تعاملات پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حوزه تنقیح و اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات كشور در جلسه ای با حضور مدیران ارشد دو مجموعه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش واحد خبری معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، با حضور دکتر علم الهدی، رییس پژوهشگاه قوه قضاییه در مجموعه معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، جلسه بررسی تعاملات تنقیحی و اطلاع‌رسانی دو مجموعه برگزار شد. در ابتدای این جلسه، كه در روز یکشنبه 31 فروردین 1399 برگزار شد، آقای مهدی‌زاده معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، به تشریح رسالت ها و فعالیت های معاونت متبوع پرداخت و بیان داشت: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در طول چند دهه گذشته موضوع مهم و اساسی تنقیح قوانین و مقررات كشور را در دستور كار داشته و اقدامات و دستاوردهای مهمی را در این زمینه به دستگاههای اجرایی و آحاد شهروندان ارایه كرده است. وی همچنین با اشاره به آسیب های نظام قانونگذاری در زمینه ایجاد امكان دسترسی شهروندان به قوانین و مقررات كشور بیان داشت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری در سالیان اخیر به این مهم توجه ویژه ای داشته و از جمله با رونمایی پایگاه اطلاع رسانی قوانین و مقررات كشور، امكان بسیار مناسبی را در این زمینه برای دستگاه های اجرایی و شهروندان ایرانی در داخل و خارج كشور فراهم آورده است.

سپس یکی از کارشناسان معاونت به معرفی نسخه های عمومی و تخصصی سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و امكانات متنوع این بانك اطلاعات تنقیحی پرداخت و به پرسش های حاضران در جلسه پاسخ گفت.

در ادامه، آقای علم الهدی، رییس پژوهشگاه قوه قضاییه با تقدیر از مجموعه زحمات به عمل آمده در زمینه تدوین و تنقیح قوانین و مقررات و سامانه های ایجاد شده، ضمن تشریح برنامه های پژوهشگاه مزبور به اهتمام آن نهاد در زمینه انتشار آراي قضايي به منظور تسهیل دسترسی و ارتقای شفافیت اشاره كرد و همكاری معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری در این خصوص را خواستار شد.

در پایان این جلسه، توافقاتی در زمینه تعاملات بیشتر دو مجموعه و انعقاد تفاهم نامه همکاری در زمینه تنقیح و اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور به عمل آمد./

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف

اخبار مرتبط