مصوبه جلسه مورخ 99/01/27 شورای عالی بیمه درخصوص سهم علی الحساب و سهم قطعی هریک از شرکتهای بیمه

مصوبه جلسه مورخ 99/01/27 شورای عالی بیمه درخصوص سهم علی الحساب و سهم قطعی هریک از شرکتهای بیمه ابلاغ شد.

مصوبه جلسه مورخ 99/01/27 شورای عالی بیمه درخصوص سهم علی الحساب و سهم قطعی هریک از شرکتهای بیمه طی نامه شماره 99/100/7110 مورخ 99/02/06 توسط رییس شورای عالی بیمه ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف