اصلاحیه ماده 1 ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه بانک مرکزی درخصوص اصلاحیه ماده 1 ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم ابلاغ شد.

بخشنامه بانک مرکزی درخصوص اصلاحیه ماده 1 ضوابط اجرایی تبصره 1 ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم طی نامه شماره 99/30718 مورخ 99/02/11 توسط مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف