تصویبنامه درخصوص تعیین محورها و مؤلفه های شاخصهای خانواده

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین محورها و مؤلفه های شاخصهای خانواده ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 99/02/14 هيأت وزیران درخصوص "تعیین محورها و مؤلفه های شاخصهای خانواده"، طی نامه شماره 15054 در تاریخ 99/02/20 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف