ابلاغ تصويبنامه هيات وزيران درخصوص شمول حکم بند (ب) ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه به واحدهای صنعتی و معدنی دارای پروانه قبل از سال 1390

تصويبنامه هيات وزيران درخصوص شمول حکم بند (ب) ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه به واحدهای صنعتی و معدنی دارای پروانه قبل از سال 1390 ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1396/11/01 هيأت وزیران درخصوص"شمول حکم بند (ب) ماده (159) قانون برنامه پنجم توسعه به واحدهای صنعتی و معدنی دارای پروانه قبل از سال 1390"، طي نامه شماره 139189 در تاریخ 1396/11/03 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف