تصویبنامه درخصوص تشکیل ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تشکیل ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/02/24 هیات وزیران درخصوص "تشکیل ستاد ملی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی مبنا" طی نامه شماره 21247 مورخ 99/03/03 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف