تصویبنامه درخصوص تداوم اجرای طرح توسعه فاز 3 بندر شهید رجایی در استان هرمزگان

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تداوم اجرای طرح توسعه فاز 3 بندر شهید رجایی در استان هرمزگان ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/03/18 هیات وزیران درخصوص "تداوم اجرای طرح توسعه فاز 3 بندر شهید رجایی در استان هرمزگان" طی نامه شماره 28692 مورخ 99/03/21 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف