الحاق تبصره به ماده 2 آیین نامه نظارت بر مسافرتهای خارجی دستگاههای اجرایی

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق تبصره به ماده 2 آیین نامه نظارت بر مسافرتهای خارجی دستگاههای اجرایی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/03/18 هیات وزیران درخصوص "الحاق تبصره به ماده 2 آیین نامه نظارت بر مسافرتهای خارجی دستگاههای اجرایی " طی نامه شماره 28693 مورخ 99/03/21 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف