دستورالعمل اجرایی بند خ ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه

دستورالعمل اجرایی بند خ ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه کشور، موضوع معافیت ایثارگران، فرزندان شهدا، آزادگان، جانبازان و رزمندگان با حداقل 12 ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت مابه التفاوت برای 15 سال سنوات بیمه ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی ابلاغ شد.

دستورالعمل اجرایی بند خ ماده 88 قانون برنامه ششم توسعه کشور، موضوع معافیت ایثارگران، فرزندان شهدا، آزادگان، جانبازان و رزمندگان با حداقل 12 ماه سابقه حضور در جبهه برای یک بار از پرداخت مابه التفاوت برای 15 سال سنوات بیمه ای ناشی از تغییر صندوق بیمه و بازنشستگی طی نامه شماره 42930 مورخ 99/03/21 توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف