مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص دریافت بهای خدمات از اتباع افغانی و عراقی كه دارای كارت گذرنامه می باشند در سال 1399

شماره: 4151 /98 /28

تاریخ: 15 /11 /98

پیوست:

جناب آقای دکتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

لایحه شماره 7993‏ /98‏ /س مورخ 16‏ /10‏ /98 به همراه نامه شماره 11137‏ /70 مورخ 5‏ /10‏ /98 مدیرکل محترم امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری اصفهان، حاکی از پیشنهاد دریافت بهای خدمات از اتباع افغانی و عراقی که دارای کارت گذرنامه می باشند در سال 1399 به شرح جدول ذیل:

تعداد افراد خانوار

مبلغ (ریال)

تعداد افراد خانوار

مبلغ (ریال)

1 نفر

000‏ /900‏ /2

4 نفر

000 ‏/200‏ /3

2 نفر

000‏ /000‏ /3

5 نفر

000‏ /300‏ /3

3 نفر

000‏ /100‏ /3

6 نفر و بالاتر

000‏ /500‏ /3

با قید اینکه معادل 30 % از وجوه دریافتی شهرداری جهت تامین هزینه های ساماندهی اتباع غیرمجاز در اختیار دفتر امور اتباع قرار گیرد و معافیتهای اعطائی قبلی و ابلاغیه های وزارت محترم کشور کماکان برقرار باشد، در جلسات کمیسیون امور اجتماعی و محیط زیست، منتهی به جلسه علنی مورخ 13‏ /11‏ /98 مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس مفاد بند 26 از ماده 80 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی به تصویب رسید.

مراتب جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی اعلام می گردد.

علیرضا نصراصفهانی

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف