آیین نامه اجرایی بند ه تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند ه تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/04/04 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی بند ه تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور" طی نامه شماره 36432 مورخ 99/04/09 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت نفت- وزارت آموزش و پرورش - سازمان برنامه و بودجه كشور

هيئت وزيران در جلسه 4/4/1399 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­های نفت و آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین­نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور را به شرح زیر تصويب کرد:

آيين­ نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 كل كشور

ماده 1- در این آیین­نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

1- شرکت گاز: شرکت ملی گاز ایران

2- شرکت: شرکت بهینه­سازی مصرف سوخت

3- سازمان نوسازی: سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور

4- بند (هـ): بند (هـ) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور

5- طرح: عملیات مذکور در بند (هـ)

6- سامانه گرمایشی استاندارد: یکی از بخاری­ها یا سامانه­های زیر:

الف- بخاری­های گازسوز نوع (سی (c) هرمتیک) (موضوع استانداردهای ملی شماره 19940و 1-1220 و2-1220) دارای رده برچسب انرژی آ (A) با بدنه سرد.

ب- سامانه (پکیج­)های گازسوز گرمایش مرکزی (سامانه­های چگالشی و غیرچگالشی) موضوع استانداردهای ملی شماره 12156، 14553 و 14629.

پ- سامانه گرمایش مرکزی (موتورخانه) موضوع استانداردهای ملی شماره 2119، 4472 و 14763 و سامانه­های زمینی

ت- سامانه­های گرمایشی برقی.

ماده 2- شرکت گاز مکلف است در سال 1399 معادل سی درصد (30%) از هشتاد درصد (80%) منابع حاصل از محل بند (الف) ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- را با برآورد مبلغ شش هزار و سیصد میلیارد (000ر000ر000ر300ر6) ریال به تأمین و استانداردسازی سامانه­های گرمایشی کلاس درس مدارس اختصاص دهد و به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه­ ها واریز نماید.

ماده 3- سازمان نوسازی مکلف است ظرف یک هفته پس از ابلاغ این آیین ­نامه نسبت به اعلام فهرست یکصد هزار کلاس درس مشمول این آیین­نامه به تفکیک سامانه گرمایشی مورد نیاز پس از تأیید امور آموزش و پرورش سازمان برنامه و بودجه کشور به شرکت اقدام نماید.

ماده 4- استفاده از اعتبار موضوع بند (هـ) در وزارت آموزش و پرورش صرفاً برای تأمین سامانه­های گرمایشی استاندارد مطابق بند (6) ماده (1) این آیین­نامه و با رعایت الزامات ایمنی، واپایشی (کنترلی) و هشداردهنده با سامانه­های غیراستاندارد فعلی می­باشد.

ماده 5- سازمان هدفمندسازی یارانه­ ها مکلف است یک دوازدهم منابع تعیین ­شده در بند (هـ) معادل شش هزار و سیصد میلیارد (000ر000ر000ر300ر6) ریال برای کل سال را به صورت ماهانه به حساب معرفی شده شرکت گاز نزد خزانه­ داری کل کشور واریز نماید.

ماده 6- شرکت گاز نسبت به عقد موافقتنامه با شرکت برای اجرای طرح اقدام و مبلغ مندرج در ماده (5) این آیین­نامه را در طول سال 1399، متناسب با پیشرفت کار و درخواست شرکت به حساب شرکت واریز نماید.

ماده 7- ترتیبات اجرایی این آیین ­نامه به شرح زیر می­باشد:

1- قرارداد خرید، نصب و راه ­اندازی (15/500) دستگاه بخاری هرمتیک به صورت متمرکز توسط سازمان نوسازی منعقد و منابع آن براساس پیشرفت کار توسط شرکت به سازمان نوسازی پرداخت می­شود.

2- تعداد (31) فقره قرارداد برای سامانه­ های گرمایشی موضوع جزءهای (ب) و (پ) بند (6) ماده (1) این آیین­نامه با نظارت سازمان نوسازی و شرکت طبق تشریفات قانونی توسط ادارات کل نوسازی استان­ها با پیمانکاران منعقد می­شود. صورت وضعیت­های مربوط به این قراردادها متناسب با پیشرفت کار ظرف (20) روز توسط شرکت، حسب ترتیبات مقرر در این آیین­نامه به ادارات کل نوسازی مربوط پرداخت می­شود.

3- قراردادهای موضوع این آیین­ نامه در سقف شش هزار و سیصد میلیارد (000ر000ر000ر300ر6) ریال منعقد و مهلت اجرای آنها حداکثر تا پایان سال مالی 1399 خواهد بود.

4- سازمان نوسازی موظف است یک نسخه از قراردادهای موضوع بند (3) ماده (7) این آیین­نامه را برای شرکت ارسال نماید. شرکت موظف است ظرف یک هفته پیش­پرداخت تعیین شده در قراردادها را پرداخت نماید.

ماده 8- با توجه به تأمین منابع مربوط به پرداخت هزینه ­های موضوع قراردادهای منعقده نوسازی مدارس ملی / استانی از سوی شرکت، ترتیبات مقرر در این آیین­ نامه به منزله تأمین اعتبار اولیه برای برگزاری مناقصات از سوی سازمان نوسازی و ادارات کل استانی نوسازی مدارس خواهد بود.

ماده 9- سامانه­ های گرمایشی موضوع این آیین­ نامه باید ساخت داخل باشند.

تبصره تأمین­ کنندگان سامانه ­های گرمایشی موضوع این آیین­ نامه باید متعهد به ارایه خدمات پس از فروش در مناطق اجرای طرح شوند.

ماده 10- برآورد تعداد سامانه ­های گرمایشی مشتمل بر کلاس­های درس، دفاتر مدارس، نمازخانه، آزمایشگاه و نظایر آن به انضمام راهروها و سایر فضاهای نیازمند استقرار سامانه گرمایشی می­باشد. معیار شمارش یکصد هزار کلاس درس براساس نشریه­های شماره (697) و (232) سازمان برنامه و بودجه کشور می­باشد.

ماده 11- شرکت گاز مکلف است از طریق شرکت­های گاز استانی نسبت به صحت­ سنجی عملیات موضوع این آیین­نامه اقدام و به شرکت اعلام نماید.

ماده 12- مسئولیت کلیه امور مربوط به قراردادها و رعایت استانداردها و ضوابط و مقررات ایمنی سامانه­های گرمایشی موضوع این آیین­نامه برعهده سازمان نوسازی / ادارات کل نوسازی استان­ها می­باشد.

ماده 13- وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش گزارش عملکرد موضوع این آیین­ نامه را هر سه ماه یک بار به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نماید.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف