آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/03/07 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور" طی نامه شماره 39191 مورخ 99/04/15 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات- وزارت جهادکشاورزی- وزارت کشور

وزارت ورزش و جوانان- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

وزارت نیرو- وزارت نفت- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی- وزارت راه و شهرسازی

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- وزارت آموزش و پرورش

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

سازمان برنامه و بودجه کشور معاونت علمی و فناوری رییس جمهور

بنیاد شهید و امور ایثارگران- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران-کمیته امداد امام خمینی (ره)

هيئت وزيران در جلسه 7/3/1399 به پیشنهاد شماره 61146 مورخ 16/2/1399 سازمان برنامه و بودجه کشور (با همکاری وزارتخانه­های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهادکشاورزی، کشور و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) و به استناد بند (الف) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور، آیین­نامه اجرایی بند مذکور را به شرح زیر تصويب کرد:

آیين ­نامه اجرايي بند (الف) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور

ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار میروند:

1- سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

2- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

3- بانک: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

4- مؤسسه عامل: بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک.

تبصره - صندوق­های حمایتی و توسعه‌‌ای دولتی تأسیس­شده بر اساس قانون و همچنین صندوق‌های موضوع ماده (44) قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394- نیز در صورت تأیید بانک، مؤسسه عامل محسوب می­شوند.

4- صندوق: صندوق توسعه ملی.

5- دستگاه اجرایی: شامل وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، ورزش و جوانان، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نیرو، نفت، فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، کمیته امداد امام خمینی (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. 

6- قانون: قانون بودجه سال 1399 کل کشور.

ماده 2- منابع مالي موضوع اين آیین‌نامه به شرح زير است:

1- حداقل نود درصد (90%) اعتبارات مندرج در ردیف (29) جدول پرداختی­های (مصارف)
تبصره (14) قانون.

2- مانده مصرف­نشده منابع موضوع بند (ب) مصوبه مورخ 26/4/1397 شورای­عالی هماهنگی اقتصادی.

تبصره 1- برنامه­های موضوع این آیین­نامه در صورت تأیید و موافقت صندوق، می­توانند از تسهیلات ریالی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (52) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم
بخشي از مقررات مالي دولت (2) – مصوب 1393- برخوردار شوند.

تبصره 2- مؤسسه عامل در حدود اختیارات قانونی می­تواند منابع داخلی خود را حداقل تا سقف اعتبارات تخصیص­یافته از منابع مالی بندهای (1)، (2) و تبصره (1) این ماده، به صورت تلفیقی برای پرداخت تسهیلات اعتباری موضوع این آیین­نامه تجهیز ‌کند.

ماده 3- دستگاه اجرایی موظف‌ است تا پایان تیر ماه سال جاری، برنامه تولید به منظور ایجاد اشتغال مولد و تثبیت اشتغال موجود حوزه موردنظر خود شامل موارد زير را پس از تأیید وزارت، برای تأیید نهایی به سازمان ارسال نماید:

1- هدف‌گذاري میزان تولید کالا یا خدمات به‌ منظور تحقق جهش تولید و تعداد فرصت‌های شغلي ایجاد و یا تثبیت­شده.

2- منابع مالي مورد نياز و نحوه تأمین آن (از طریق آورده متقاضی، یارانه سود تسهیلات، وجوه اداره­شده، کمک بلاعوض، تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی و تسهیلات بانکی با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار و سایر).

3- نحوه مشارکت بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی.

4- زمان­بندی اجرا.

5- توزيع استاني.

6- اقدامات نهادسازی و مداخلات توسعه‌ای مورد نیاز برای تحقق اهداف برنامه پیشنهادی.

تبصره 1- دستگاه اجرایی مکلف است به همراه ارایه برنامه تولید و اشتغال خود، تأییدیه کتبی اولیه مؤسسه(های) عامل مبنی بر قبول عاملیت برنامه پیشنهادی، منضم به پیش­نویس قرارداد عاملیت را به وزارت ارایه نماید.

تبصره 2- برنامه‌های موضوع این آیین‌نامه به پیشنهاد مشترک دستگاه اجرایی و وزارت برای تأیید نهایی به سازمان ارسال می‌شود.

تبصره 3- دستگاه اجرایی در انعقاد قرارداد با مؤسسه عامل ملزم به رعایت مفاد آیین­نامه اجرایی بند (ل) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع تصویب­نامه شماره 134118/ت52991هـ مورخ 29/10/1395 و اصلاحات بعدی آن است.

تبصره 4 توافقات قبلی بین دستگاه اجرایی و سازمان ذیل بند (الف) تبصره (18) قوانین بودجه سال‌های 1397 و 1398 کل کشور همچنان به قوت خود باقی است.

تبصره 5 برنامه پیشنهادی وزارت به منظور اجرای سیاست‌های بازار کار به تأیید سازمان
می­رسد.

تبصره 6 وزارت با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی مکلف است در تدوین برنامه پیشنهادی موضوع این ماده، حمایت از تولید و اشتغال کسب و کارهای آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا را در اولویت قرار دهد.

ماده 4- منابع موضوع بندهای (1) و (2) ماده (2) این آیین‌نامه توسط سازمان ابلاغ و به صورت مرحله‌ای و متناسب با پیشرفت عملیاتی برنامه­های مورد تأیید سازمان، به دستگاه اجرایی مربوط تخصیص داده می­شود.

تبصره 1- سازمان می­تواند در صورت عدم جذب منابع موضوع این آیین‌نامه توسط دستگاه اجرایی تا پایان مهرماه سال جاری، با رعایت قوانین و مقررات مربوط نسبت به جابه­جایی منابع بین دستگاه‌های اجرایی اقدام نماید.

تبصره 2 سازمان می‌تواند حسب مورد نسبت به ابلاغ اعتبارات پیش‌بینی­شده از محل منابع مالی بندهای (1) و (2) ماده (2) این آیین‌نامه به سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها اقدام نماید.

تبصره 3 سازمان تخصیص منابع مربوط به برنامه‌های موضوع حمایت از تولید و اشتغال کسب و کارهای آسیب‌دیده از شیوع ویروس کرونا را در اولویت قرار دهد.

ماده 5- سازمان مجاز است به منظور تسهیل تأمین وثایق لازم برای اجرای برنامه‌های موضوع این آیین‌نامه، بخشی از اعتبارات بند (1) ماده (2) این آیین‌نامه را برای افزایش سرمایه صندوق‌های ضمانت سرمایه‌گذاری بخش­های مختلف صرف نماید.

ماده 6- دستگاه اجرایی موظف است ظرف دو هفته پس از ابلاغ برنامه، دستورالعمل اجرایی و نظارتی مرتبط را به تأیید سازمان برساند و به واحدهای اجرایی خود ابلاغ نماید.

ماده 7- وزارت مکلف است سامانه نظارتی لازم برای اجرا، رصد و پایش برنامه­های موضوع این آیین‌نامه از جمله میزان تولید، تعداد فرصت­های شغلی ایجاد و تثبیت­شده، نحوه و میزان تأمین منابع مالی را ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه ایجاد و دسترسی‌های مورد نیاز دستگاه اجرایی و سازمان را فراهم کند.

تبصره دستگاه اجرایی موظف است اطلاعات مورد نیاز و گزارش‌های عملکرد برنامه را ماهانه به سازمان و وزارت ارایه نماید.

ماده 8- بانک موظف است با همکاری سازمان، صندوق و مؤسسه(های) عامل، دستورالعمل
وحدت رویه، متضمن نحوه و تسهیل در پذیرش طرح‌ها و درخواست‌ها، گردش امور، دریافت وثایق، اعطای تسهیلات و وجه التزام را در چهارچوب این آیین‌نامه ظرف پانزده روز پس از ابلاغ آن، تهیه و به مؤسسه(های) عامل ابلاغ ‌نماید.

ماده 9- سازمان می‌تواند بخشی از اعتبارات بند (1) ماده (2) این آیین‌نامه را جهت اجرای برنامه‌های تحریک تقاضای داخلی برای کالاهای مصرفی بادوام، واسطه‌ای و سرمایه‌ای تولید داخل با اولویت تحریک تقاضا بر روی زنجیره ارزش تولید حسب پیشنهاد دستگاه اجرایی، براساس دستورالعمل مشترکی که توسط سازمان، وزارت، دستگاه اجرایی و بانک تهیه می‌گردد، صرف نماید.

ماده 10- مسئولیت اجرای برنامه‌های موضوع این آیین‌نامه به عهده دستگاه اجرایی ذی‌ربط، نظارت میدانی بر عهده وزارت و نظارت عالی بر عهده سازمان است.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف