تصویبنامه درخصوص مجاز بودن موسسه عالی مدیریت و برنامه ریزی نسبت به خرید دو دستگاه خودروی سوار تولید داخل

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص مجاز بودن موسسه عالی مدیریت و برنامه ریزی نسبت به خرید دو دستگاه خودروی سوار تولید داخل ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/04/18 هیات وزیران درخصوص "مجاز بودن موسسه عالی مدیریت و برنامه ریزی نسبت به خرید دو دستگاه خودروی سوار تولید داخل" طی نامه شماره 42574 مورخ 99/04/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

نهاد ریاست جمهوری- معاونت اقتصادی رییس جمهور

هيئت وزيران در جلسه 18/4/1399 به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

1- مؤسسه عالی مدیریت و برنامه‌ریزی مجاز است نسبت به خرید دو دستگاه خودروی سواری تولید داخل از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام كند.

 2- خودروهای موضوع این تصویب­نامه از شمول بند (7) تصویب­نامه شماره 92308/ت40587ک مورخ 7/6/1387 مستثنی هستند.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس­ جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف