آیین نامه اجرایی بند خ ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی بند خ ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/04/18 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی بند خ ماده 87 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" طی نامه شماره 42969 مورخ 99/04/23 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- بنیاد شهید و امور ایثارگران

هیئت وزیران در جلسه 18/4/1399 به پیشنهاد شماره 38654 مورخ 1/3/1397 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده (87) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1395 – را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی بند (خ) ماده (87) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط بکار می‌روند:

1- قانون: قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران – مصوب 1386 - .

2 - افراد مشمول: همسران و فرزندان شاغل شهدا در دستگاه‌های موضوع ماده (2) قانون
که مشترک یکی از صندوق‌های بیمه‌گر باشند. مرجع تشخیص ایثارگران مذکور،
بنیاد شهید و امور ایثارگران می باشد.

3 - صندوق بیمه‌گر: صندوق‌های بیمه و بازنشستگی که افراد مشمول، مشترک یا عضو آن می‌باشند.

4- سابقه خدمت قابل قبول: سنواتی که به موجب قوانین و مقررات مربوط به عنوان سابقه خدمت قابل قبول و بیمه‌پردازی محسوب شده و حق بیمه آن نیز به صندوق بیمه‌گر پرداخت شده است.

5- هزینه‌های سنوات ارفاقی: شامل حق بیمه سنوات ارفاقی و حقوق بازنشستگی ناشی از سنوات ارفاقی به شرح مقرر در این آیین‌نامه.

ماده2- افراد مشمول در صورت دارا بودن حداقل (22) سال سابقه خدمت قابل قبول و بدون شرط سنی، می‌توانند درخواست بازنشستگی خود را با استفاده از سنوات ارفاقی (حداکثر به مدت هشت سال) ارایه نمایند. در هر صورت، مجموع سنوات مذکور با احتساب سنوات ارفاقی باید حداقل (30) سال باشد.

ماده 3- افراد مشمول جهت استفاده از مزایای مقرر در این آیین نامه، می توانند درخواست خود را به دستگاه متبوع تسلیم نمایند. دستگاه مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ وصول درخواست، نسبت به بررسی، احراز شرایط و ارسال آن به صندوق بیمه‌گر اقدام نماید.

تبصره 1- افراد مشمول شاغل در دستگاه‌های موضوع بند (ب) ماده (2) قانون در صورتی که مشمول قانون تأمین اجتماعی باشند، می‌توانند جهت استفاده از مزایای مذکور، درخواست خود را به شعبه محل پرداخت حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی تسلیم نمایند.

تبصره2- صندوق بیمه‌گر مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول درخواست، نسبت به بررسی درخواست و محاسبه هزینه های سنوات ارفاقی و اعلام آن به فرد مشمول یا دستگاه مربوط حسب مورد اقدام نماید.

ماده 4- دستگاه های موضوع بند (الف) ماده (2) قانون مکلفند هزینه‌های سنوات ارفاقی را حسب اعلام صندوق بیمه‌گر، از محل منابع یا اعتبارات مصوب مربوط دستگاه به صورت کامل و یکجا به حساب صندوق بیمه‌گر واریز نموده و مدارک را به همراه رسید واریزی برای برقراری مستمری بازنشستگی به صندوق مذکور ارسال نمایند. همچنین استفاده از مزایای این آیین‌نامه در خصوص بیمه شده شاغل در دستگاه موضوع بند (ب) ماده (2) قانون، منوط به پیش‌بینی اعتبار لازم در قوانین بودجه می‌باشد. اعتبارات موضوع این ماده در ذیل ردیف جداگانه اعتبارات دستگاه‌های مربوط پیش‌بینی و تأمین می‌شود.

ماده5- نحوه محاسبه هزینه‌های سنوات ارفاقی در صندوق بیمه‌گر به شرح زیر است:

حق بیمه سنوات  ارفاقی عبارت است از (آخرین حقوق و مزایای مشمول کسور بازنشستگی) ضرب در (مدت سنوات ارفاقی به ماه) ضربدر (نرخ حق بیمه مقرر در صندوق مربوط)

تبصره- مبنای محاسبه و پرداخت مستمری بازنشستگی مشمولین این آیین‌نامه، میانگین دو سال آخر حقوق و مزایای دریافتی فرد مشمولی است که دارای کسور بازنشستگی بوده و حق بیمه آن نیز  به صندوق بیمه‌گر ذی‌ربط پرداخت شده باشد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف