آیین نامه اجرایی جزء 5 بند ب ماده 70 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

تصویبنامه هیت وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی جزء 5 بند ب ماده 70 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/04/25 هیات وزیران درخصوص "آیین نامه اجرایی جزء 5 بند ب ماده 70 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران" طی نامه شماره 45591 مورخ 99/04/29 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -  وزارت کشور

 وزارت امورخارجه- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه 25/4/1399 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه­ های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد جزء (5) بند (ب) ماده (70) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1395- آیین‌نامه اجرایی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین­نامه اجرایی جزء (5) بند (ب) ماده (70) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه

اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند:

1- وزارت: وزارت کشور (اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی).

2- سازمان: سازمان بیمه سلامت ایران.

3- افراد خارجی مقیم کشور: کلیه افراد خارجی مقیم کشور از جمله پناهندگان گروهی دارای مدارک قانونی مورد تأیید وزارت و افراد خارجی دارای گذرنامه که حداقل یک سال مجوز اقامت در کشور را داشته باشند.

4- حق بیمه: سرانه بیمه پایه سلامت افراد خارجی مقیم کشور که سالانه توسط هیئت وزیران تعیین می­شود.

5- مشمولین آسیب‌پذیر: آن دسته از افراد خارجی مقیم کشور که مبتلا به بیماری خاص هستند و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی خانوار و اعلام وزارت، آسیب­پذیر محسوب می‌شوند.

ماده 2- کلیه افراد خارجی مقیم کشور به استثنای افرادی که به موجب قوانین و مقررات مربوط دارای بیمه پایه سلامت از صندوق­ها و سازمان­ها و شرکت‌های بیمه­گر باشند، مشمول این آیین‌نامه هستند.

تبصره- کلیه صندوق‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه‌گر موظفند اطلاعات مربوط به مشترکین بیمه پایه سلامت افراد خارجی مقیم کشور را به وزارت و سازمان ارسال کنند.

ماده 3- وزارت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این آیین‌نامه با هماهنگی سازمان، نسبت به تدوین ساز و کار مناسب جهت اطلاع­رسانی در راستای افزایش سطح آگاهی مشمولین پوشش بیمه پایه سلامت موضوع این آیین­نامه و مزایای آن اقدام کند. سازمان مکلف است اطلاعات لازم در این خصوص را مطابق درخواست وزارت در اختیار آن قرار دهد.

ماده 4- نرخ حق بیمه افراد مشمول این آیین­نامه همه ساله در اجرای ماده (70) قانون برنامه ششم توسعه با پیشنهاد سازمان و با همکاری وزارت کشور و با رعایت سازوکار مندرج در ماده (9) قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور – مصوب 1395- به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده 5- مشمولین این آیین‌نامه مکلفند صددرصد (100%) حق بیمه خدمات درمانی را جهت برقراری پوشش بیمه سلامت اعضای خانوار به صورت ماهانه پرداخت کنند. حق بیمه مشمولین آسیب‌پذیر به صورت پنجاه درصد (50%) از طریق یارانه دولت و پنجاه درصد (50%) توسط خود فرد یا در صورت تحقق از محل کمک‌های بین‌المللی برای پناهندگان گروهی تأمین می‌شود.

تبصره 1- تداوم پوشش بیمه سلامت منوط به پرداخت حق بیمه است.

تبصره 2- شناسایی مشمولین آسیب‌پذیر براساس دستورالعملی خواهد بود که ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه، با مسئولیت وزارت و با همکاری سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود.

ماده 6- وزارت موظف است امکان احراز هویت کلیه بیمه­شوندگان افراد خارجی مقیم کشور را از طریق شناسه واحد برخط برای سازمان فراهم کند.

ماده 7- بسته خدمتی سازمان برای مشمولین این آیین‌نامه در بخش سرپایی، بستری و بستری موقت، مشابه سایر بیمه­شدگان است.

ماده 8- کلیه دستگاه‌ها و سازمان‌های مرتبط با امور افراد خارجی مقیم کشور ملزم به ارایه اطلاعات مورد نیاز موضوع این آیین‌نامه به وزارت هستند.

ماده 9- سازمان موظف است اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این آیین‌نامه را به صورت سالانه پیشنهاد کند و سازمان برنامه و بودجه کشور آن را در لوایح بودجه سنواتی منظور نماید. وزارت و سازمان مکلفند در مقاطع زمانی شش‌ماهه گزارش عملکرد این آیین‌نامه را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه کنند.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف