تصویبنامه درخصوص اصلاح عبارتی در تصویبنامه شماره 20180 مورخ 1398/2/24

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح عبارتی در تصویبنامه شماره 20180 مورخ 1398/2/24 ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/04/29 هیات وزیران درخصوص "اصلاح عبارتی در تصویبنامه شماره 20180 مورخ 1398/2/24" طی نامه شماره 46808 مورخ 99/04/31 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف