تصویبنامه درخصوص انتقال بدهی شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت فارس به بانک ملی ایران به بدهی دولت و بروزرسانی آن

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص انتقال بدهی شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت فارس به بانک ملی ایران به بدهی دولت و بروزرسانی آن ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/04/29 هیات وزیران درخصوص "انتقال بدهی شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت فارس به بانک ملی ایران به بدهی دولت و بروزرسانی آن" طی نامه شماره 46827 مورخ 99/04/31 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت جهادکشاورزی

سازمان برنامه و بودجه کشور- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هيئت وزيران در جلسه 29/4/1399 به پیشنهاد شماره 50918 مورخ 17/4/1399 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (6) قانون رفع موانع تولید رقابت ­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور – مصوب 1394- تصويب کرد:

1- بدهی شرکت سهامی مجتمع صنعتی گوشت فارس (درحال تصفیه) با شناسه ملی (10530122256) به بانک‌ ملی ایران ناشی از تکالیف قانونی مربوط بابت اصل و سود تضمین­شده تسهیلات دریافتی به شرح جدول زیر که به تأیید سازمان ‌حسابرسی رسیده است، پس از افزایش سرمایه دولت در شرکت شهرک‌های کشاورزی به میزان مبلغ قابل انتقال به حساب دولت و با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) به بدهی دولت منتقل و با رعایت مقررات مربوط به‌روزرسانی می‌شود:

مبلغ بدهی انتقال یافته
به دولت (ریال)

حکم قانونی

تأییدیه سازمان حسابرسی

202ر708ر968ر21

بند (الف) تبصره (3) قانون بودجه سال 1380 کل کشور و نامه‌های شماره 262/220/3238/105 مورخ 2/2/1380 و شماره 2868/80 مورخ 26/9/1380 سازمان برنامه و بودجه کشور

نامه‌‌های شماره 9720181  مورخ 21/8/1397، شماره 9723360 مورخ 22/10/1397،
شماره 9819253 مورخ 4/10/1398 و
شماره 9822330 مورخ 24/12/1398

 

2- بدهی‌های موضوع این تصویب­نامه طبق قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور یا از محل اعتبارات مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی مورد تسویه قرار می‌گیرد. سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پیش‌بینی‌های لازم را در لوایح بودجه سنواتی انجام دهد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف