ابلاغ اصلاح تصویبنامه هیأت وزیران درخصوص اجازه ورود محموله‌هاي چوپ خام و ارايه گواهي بهداشت گياهي صادره مرجع قرنطينه گياهي و حفظ نباتات كشور

اصلاح تصویبنامه هیأت وزیران درخصوص اجازه ورود محموله‌هاي چوپ خام و ارايه گواهي بهداشت گياهي صادره مرجع قرنطينه گياهي و حفظ نباتات كشور ابلاغ شد.

تصويبنامه مصوب جلسه مورخ 1396/11/04 هيأت وزیران موضوع "اصلاح تصویبنامه درخصوص اجازه ورود محموله‌هاي چوپ خام و ارايه گواهي بهداشت گياهي صادره مرجع قرنطينه گياهي و حفظ نباتات كشور"، طي نامه شماره 141699 در تاریخ 1396/11/09 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید. متن این مقرره (نسخه ابلاغی) را از طریق لینک زیر مشاهده نمایید.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف