اصلاح عبارتی در ردیف 17 جدول پیوست الحاقی تصویبنامه موضوع خاتمه اختلاف بين سازمان خصوصی سازی و سازمان تامين اجتماعی در مورد ارزش بنگاه ها و شركت های موضوع تصويب نامه واگذاری سهام متعلق به دولت و برخی شركت های دولتی به سازمان تأمين اجتماعی

اصلاح عبارتی در ردیف 17 جدول پیوست الحاقی تصویبنامه موضوع خاتمه اختلاف بين سازمان خصوصی سازی و سازمان تامين اجتماعی در مورد ارزش بنگاه ها و شركت های موضوع تصويب نامه واگذاری سهام متعلق به دولت و برخی شركت های دولتی به سازمان تأمين اجتماعی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/05/05 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "اصلاح عبارتی در ردیف 17 جدول پیوست الحاقی تصویبنامه موضوع خاتمه اختلاف بين سازمان خصوصی سازی و سازمان تامين اجتماعی در مورد ارزش بنگاه ها و شركت های موضوع تصويب نامه واگذاری سهام متعلق به دولت و برخی شركت های دولتی به سازمان تأمين اجتماعی " طی نامه شماره 50624 مورخ 99/05/08 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

هيئت وزيران در جلسه 5/5/1399 به پیشنهاد شماره 49671 مورخ 16/4/1399 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در قسمت مربوط به "درصد سهام واگذار شده" ردیف (17) جدول پیوست الحاقی تصویب‌نامه‌ شماره 64436/ت52210 هـ مورخ 22/5/1394 موضوع تصویب‌نامه شماره 76306/ت52210هـ مورخ 24/6/1395 راجع به واگذاری شرکت پالایش نفت بندرعباس، رقم "(33)" به عبارت "(03/29) پس از کسر سهام ترجیحی" و متناظر با آن رقم تهاتر اعمال شده در حساب‌ها و دفاتر مربوط اصلاح می‌گردد.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف