تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار به منظور تکمیل بازسازی و آبگیری سردهنه های کشاورزی خسارت دیده از سیل سالهای گذشته و جلوگیری از عدم زیرکشت رفتن برنج در سطح وسیعی از اراضی مستعد

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار به منظور تکمیل بازسازی و آبگیری سردهنه های کشاورزی خسارت دیده از سیل سالهای گذشته و جلوگیری از عدم زیرکشت رفتن برنج در سطح وسیعی از اراضی مستعد ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/05/08 هیات وزیران درخصوص "اختصاص اعتبار به منظور تکمیل بازسازی و آبگیری سردهنه های کشاورزی خسارت دیده از سیل سالهای گذشته و جلوگیری از عدم زیرکشت رفتن برنج در سطح وسیعی از اراضی مستعد" طی نامه شماره 51776 مورخ 99/05/12 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت جهادکشاورزی

وزارت نیرو- سازمان برنامه و بودجه کشور

هيئت وزيران در جلسه 8/5/1399 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

1- مبلغ یکهزار و یکصد و پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر150ر1) ریال به صورت تملک دارایی‌ سرمایه‌ای از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393-، به منظور تکمیل بازسازی و آبگیری سردهنه‌های کشاورزی خسارت­دیده از سیل سال‌های گذشته و جلوگیری از عدم زیرکشت رفتن برنج در سطح وسیعی از اراضی مستعد  در اختیار شرکت­های سهامی آب منطقه­ای استان­های مازندران (مبلغ پانصد میلیارد 000ر000ر000ر500) ریال)، گیلان (مبلغ چهارصد و پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر450) ریال) و گلستان (مبلغ دویست میلیارد (000ر000ر000ر200) ریال) قرار می­گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود. 

2- وزارت نیرو (شرکت‌های سهامی آب منطقه‌ای استان‌های مازندران، گیلان و گلستان) موظف است گزارش عملکرد این تصویب­نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان­های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف