مصوبه انتخاب عضو هیات امنای فرهنگستان علوم پزشکی

مصوبه انتخاب عضو هیات امنای فرهنگستان علوم پزشکی ابلاغ شد.

مصوبه انتخاب عضو هیات امنای فرهنگستان علوم پزشکی طی نامه شماره 99/6258 /دش مورخ 99/05/13 توسط رییس جمهور و رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف