فرایند و مرجع تدوین سند توسعه فرهنگ مهدویت و ایثار

ماده واحده فرایند و مرجع تدوین سند توسعه فرهنگ مهدویت و ایثار ابلاغ شد.

ماده واحده فرایند و مرجع تدوین سند توسعه فرهنگ مهدویت و ایثار که در جلسه 6 مورخ 99/05/04 ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور به تصویب رسیده، طی نامه شماره 53659 مورخ 99/05/15 توسط معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف