تصویبنامه درخصوص اختصاص اعتبار برای تکمیل بازسازی تاسیسات زیربنایی آسیب دیده ناشی از زلزله سال 1396 استان کرمانشاه

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار برای تکمیل بازسازی تاسیسات زیربنایی آسیب دیده ناشی از زلزله سال 1396 استان کرمانشاه ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/05/15 هیات وزیران درخصوص "اختصاص اعتبار برای تکمیل بازسازی تاسیسات زیربنایی آسیب دیده ناشی از زلزله سال 1396 استان کرمانشاه" طی نامه شماره 55564 مورخ 99/05/21 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت کشور- وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت راه و شهرسازی

سازمان برنامه و بودجه کشور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه 15/5/1399 به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

1- مبلغ دو هزار میلیارد (000ر000ر000ر000ر2) ریال به صورت تملك دارايي­های سرمايه‌­اي از محل منابع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393-، برای تکمیل بازسازی تأسیسات زیربنایی آسیب‌دیده ناشی از زلزله سال 1396 استان کرمانشاه در اختیار سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان کرمانشاه قرار می­گیرد تا مطابق قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

2- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمانشاه موظف است گزارش عملکرد این تصویب­نامه را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان­های برنامه و بودجه کشور و مدیریت بحران کشور ارسال نماید.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف