تصویبنامه درخصوص مجازبودن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به فروش یک قطعه زمین واقع در بخش 2 تهران خیابان شریعتی

تصویبنامه وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص مجازبودن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به فروش یک قطعه زمین واقع در بخش 2 تهران خیابان شریعتی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/04/28 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "مجازبودن وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به فروش یک قطعه زمین واقع در بخش 2 تهران خیابان شریعتی" طی نامه شماره 57581 مورخ 99/05/26 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

وزيران عضو كميسيون لوايح در جلسه 28/4/1399 به پيشنهاد شماره 210429/و مورخ 27/12/1396 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده (115) قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1366- و با رعايت تصويب‏نامه شماره 36553/ت39948هـ مورخ 11/3/1387 تصويب کردند:

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (دانشگاه سمنان) مجاز است نسبت به فروش یک قطعه زمین به پلاک‏ ثبتی (337/6918)، واقع در بخش (2) تهران، خیابان شریعتی، خیابان ملک، نبش کوچه لواسانی، پلاک (19)، به مساحت (66/96) مترمربع، با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومي كشور واريز و مطابق ماده (6) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393-، هزينه نماید.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس جمهور

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف