تصویبنامه درخصوص مجازبودن سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تامین 15 درصد سهم کارفرما مربوط به تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای ریلی

تصویبنامه درخصوص مجازبودن سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تامین 15 درصد سهم کارفرما مربوط به تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای ریلی ابلاغ شد.

تصویبنامه مصوب جلسه مورخ 99/05/22 وزیران عضو کمیسیون لوایح درخصوص "مجازبودن سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به تامین 15 درصد سهم کارفرما مربوط به تسهیلات مالی خارجی برای طرحهای ریلی" طی نامه شماره 57709 مورخ 99/05/26 توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

 

وزارت راه و شهرسازی- وزارت امور اقتصادی و دارایی

وزارت کشور- سازمان برنامه و بودجه کشور

صندوق توسعه ملی

هيئت وزيران در جلسه 22/5/1399 به پیشنهاد شماره 247976 مورخ 15/5/1399 سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصويب کرد:

1- به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود در اجرای بند (ج) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور نسبت به تأمین پانزده درصد (15%) سهم کارفرما مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های ریلی به شرح جدول زیر از محل صندوق توسعه ملی اقدام قانونی نماید:

ردیف

شماره طبقه‌بندی

عنوان طرح

عنوان پروژه

1

1502004008

احداث قطار شهری تبریز

احداث خط (2) مترو تبریز

2

1502004016

تأمین و تهیه تجهیزات و واگن قطار شهری و حومه

تأمین (630) دستگاه واگن مترویی شهر تهران

3

1502004014

احداث و تکمیل خطوط اولویت‌دار متروی تهران

احداث خط (6) مترو تهران

احداث خط (7) مترو تهران

2- ‌صندوق توسعه ملی بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به اختصاص اعتبار مورد نیاز برای تأمین پانزده درصد (15%) پیش پرداخت طرح‌های یادشده اقدام می‌نماید. 

اسحاق جهانگیری

معاون اول رييس ­جمهور

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف