مصوبات سی و نهمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار درخصوص زمینه سازی برای امکان صدور مجوز تاسیس کارگزاری بورس، توسعه پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار و تسهیل صدور مجوز احداث مجتمع خدماتی و رفاهی

مصوبات سی و نهمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار درخصوص زمینه سازی برای امکان صدور مجوز تاسیس کارگزاری بورس، توسعه پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار و تسهیل صدور مجوز احداث مجتمع خدماتی و رفاهی ابلاغ شد.

مصوبات سی و نهمین نشست هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار درخصوص زمینه سازی برای امکان صدور مجوز تاسیس کارگزاری بورس، توسعه پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار و تسهیل صدور مجوز احداث مجتمع خدماتی و رفاهی طی نامه شماره 72578 مورخ 99/05/22 توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف