بخشنامه درخصوص ابلاغ تصویبنامه شماره 19186/ت 57660 ه مورخ 1399/02/29 هیات محترم وزیران

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ابلاغ تصویبنامه شماره 19186/ت 57660 ه مورخ 1399/02/29 هیات محترم وزیران ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی درخصوص ابلاغ تصویبنامه شماره 19186/ت 57660 ه مورخ 1399/02/29 هیات محترم وزیران طی نامه شماره 210/99/51 مورخ 99/05/25 توسط معاون حقوقی و فنی مالیاتی ابلاغ شد.

دریافت متن کاملdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف