مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان درخصوص اصلاح و متمم بودجه تعدیل شده برای سال 1398 شهرداری اصفهان

شماره: 4602 /98 /28

تاریخ: 28 /12 /98

جناب آقای دکتر نوروزی

شهردار محترم اصفهان

موضوع: مصوبه شورای اسلامی

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره 10390‏ /98‏ /س مورخ 27‏ /12‏ /98 که به همراه مجلدات حاوی اصلاح و متمم بودجه تعدیل شده برای سال 1398 آن شهرداری ارسال داشته اید، به پیوست یک مجلد از اصلاح و متمم مذکور که از لحاظ درآمدها و اعتبارات به مبلغ 693 /761 /874 /65 هزار ریال موازنه دارد و ذیل صفحات آن به امضاء رسیده بر اساس مفاد بند 12 از ماده 80 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی جهت صدور دستور انجام اقدامات قانونی بعدی با لحاظ داشتن تاکیدات و توصیه های ابلاغی تحت مصوبه شماره 4558‏ /98‏ /28 مورخ 22‏ /12‏ /98 ارسال می گردد.

پورمحمد شریعتی نیا

نایب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان

دریافت نسخه ابلاغیdownlod

برچسب ها

ارسال دیدگاه ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد
کاراکترهای باقی مانده : ( 1000) حرف